На специализираната платформа са публикувани множество интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни сектори и икономически дейности | Бизнес.dir.bg