Знак с надпис „Северен поток 2". Надежден. Безопасен“. виси над нарисувана карта на газопровода от Русия до Германия на станцията за прием на природен газ в промишлената зона Лубмин в едноименния германски град | Бизнес.dir.bg