Преминаването към възобновяеми енергийни източници е намалило значително емисиите вредни газове | Бизнес.dir.bg