"Голдман Сакс": Никакви доброволни съкращения на производството не са достатъчни, за да компенсират средния спад на търсенето от 19 милиона барела на ден | Бизнес.dir.bg