Очакванията за приключването на Бюджет 2018 ще е на 0,5% от БВП на плюс, каза Стоянова | Бизнес.dir.bg