Европейските централни банки използват хармонизирания индекс на потребителските цени като индекс за измерване на степента на постигане на целта за ценова стабилност в съответствие с Договора за функциониране на ЕС | Бизнес.dir.bg