Тримесечен брутен държавен дълг в ЕС в % от БВП - 84% през Q4 на 2022 г. | Бизнес.dir.bg