Финансовите посредници са слабо оптимистични относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през четвъртото тримесечие | Бизнес.dir.bg