Представители на британския орган по гражданско въздухоплаване и на неговия гаранционен фонд АТОЛ обикалят летищата, където туристите чакат възможност да се приберат | Бизнес.dir.bg