През второто тримесечие на 2022 година реалният годишен темп на растеж на заплатите е бил отрицателен или -5,2 на сто в еврозоната, според експертите от ЕЦБ | Бизнес.dir.bg