Консумация на природен газ - 2017 г. - 2023 г. (в петаджаули), средно за двата сравнявани периода | Бизнес.dir.bg