Европейската комисия предлага рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност | Бизнес.dir.bg