Тримесечието постави редица рекорди като доказателство за силния търговски импулс на бизнеса. Като се изключи влиянието на Русия, нетната печалба на групата достигна 1,5 милиарда евро, което доведе до органично генериране на капитал в размер на 67 базисни пункта през тримесечието, с което базовия собствен капитал от първи ред достигна 15,73%.

С изключение на Русия, нетните приходи за второто тримесечие на 2022 г. достигнаха 4,4 милиарда евро, с 12,5 процента по-високи на годишна база, отразявайки висока възвръщаемост, коригирана с риска във всички региони, подкрепена от увеличението на нетния лихвен доход до 2,3 милиарда евро и по-ниски разходи за провизии и обезценки, отразяваща стабилното качество на активите.

С изключение на Русия, оперативните разходи за второто тримесечие на 2022 г. са с 4,4% по-ниски на годишна база, демонстрирайки дисциплината на групата по отношение на управлението на разходите и генерирането на приходи.

През последното тримесечие, експозицията към Русия беше намалена с около 2,7 милиарда евро чрез проактивни и дисциплинирани действия, като УниКредит се ангажира да поддържа прогресивен подход за намаляване на риска.

Групата е добре позиционирана и има стабилните основи, които са необходими предвид предстоящия период на макроикономическа несигурност, разчитайки на силните си капиталови показатели, подобрен бизнес модел с фокус върху капитала и стабилно качество на активите.

Коментар на Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит:

"УниКредит продължи доброто си представяне и през второто тримесечие, което доведе до това да имаме най-силното първото полугодие за последните десет години. През периода отчетохме растеж, разумно увеличение на капитала и намаляване на разходите, въпреки инфлационните ефекти. Базовия собствен капитал от първи ред достигна 15,73%, като доказателство за отличното качество на активите ни и цена на риска от само 10 базисни пункта, като изключим ефекта от Русия. На фона на отличното ни представяне и по-благоприятна лихвена среда, подобрихме прогнозата си за резултатите ни към края на 2022 г., важна стъпка в изпълнението на нашия тригодишен план.

Глобалната икономика е изправена пред безпрецедентни предизвикателства и много несигурност. Точно в моменти като този непоколебимият ни фокус върху изпълнението на стратегическия ни план UniCredit Unlocked е особено важен. УниКредит е изградена върху солидни основи, които ни позволяват да се справим с макроикономическите предизвикателства, които предстоят. Убедеността, която имаме в силите си, ще ни позволи да изпълним отговорностите, които имаме към клиентите ни, общностите и всички заинтересовани страни, като ги подкрепяме, за да се справят с предстоящите предизвикателни времена."


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк