След успешното завършване в началото на 2022 година на пилотното за България издание на ESG Академията на Стопанския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на над 35 служители на УниКредит Булбанк, сред които и главният изпълнителен директор Цветанка Минчева, банката и Университетът проведоха съвместно втора ESG Академия и реализираха първото издание на Академията на английски език. В тях се включиха и трима от членовете на Управителния съвет на банката - Борислав Бангеев, Главен риск директор, Марио Колари, Главен оперативен директор и Велко Джилизов, Главен директор на дирекция "Правна".

"Щастливи сме, че имахме възможност да реализираме второ издание на ESG Академията съвместно с УниКредит Булбанк. Обучението на все повече експерти в областта на устойчивото развитие ни дава увереността, че корпоративният свят осъзнава не само необходимостта от ESG трансформация, но и се стреми да реализира тази трансформация възможно най-ефективно и с дългосрочен положителен ефект за обществото", сподели доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на Софийски университет.

Снимка: УниКредит Булбанк

"През 2021 година УниКредит Булбанк беше първата банка, която съвместно със Стопанския факултет на Софийски университет стартира първата ESG Академия. След големия ѝ успех, взехме решение да реализираме втора такава, като този път 50 наши служители се включиха. Изключително ни радва служителският интерес и желание за запознаване в по-голяма дълбочина по темата. Днес вече имаме близо 90 сертифицирани ESG специалисти, които подпомагат и колегите, и клиентите, както в разбирането, така и в прилагането на целите за устойчиво развитие", коментира Андреа Тониети, директор "Хора и култура" на УниКредит Булбанк.

Снимка: УниКредит Булбанк

Академията за управление на социалните, екологичните и организационните аспекти от дейността на организациите (ESG Академия) е и първата национална сертификационна програма за обучение на специалисти по устойчиво управление. Провеждането й в УниКредит Булбанк е в резултат от ESG стратегията на банката, която има за цел да подпомага и развива задълбочените познания на служителите в сферата на екологичните, социални и управленски фактори. Академията е част от специално разработената холистична програма "ESG Learning Journey" на банката, в обхвата на която попада и партньорството между УниКредит Булбанк и Стопанския факултет относно първата съвместно реализирана магистърската програма "Отговорно и устойчиво управление" на Софийски университет. Сред бъдещите ESG магистри са и над 40 служителя на банката, чието обучение отново изцяло е осигурено от УниКредит Булбанк.


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк