Най-опасните болести при костилкови овощни видове са ранното и късно кафяво гниене, ако се допусне зараза добива ще бъде изключително редуциран, а продукцията с ниско качество. Едно от най-големите предизвикателства пред овощарите е борбата с тези болести, както и правилният избор на фунгициди. Необходимо е фунгицидите да бъдат с висока ефикасност, третиранията трябва да се извършват превантивно в критичните фази! Кое е най-новото и ефикасно решение в България? Какви са предимствата на новия фунгицид - Ревиона®?

снимка: BASF

Ревиона® е най-новият фунгицид за борба с ранно и късно кафяво гниене. Иновация, която осигурява повече гъвкавост и висока ефикасност! Ревиона® съдържа Ревизол® - Нова генерация триазол. Този триазол е по-ефективен, надежден и гъвкав, за приложение в овощни култури, срещу широк спектър заболявания в различни климатични условия. Благодарение на активното вещество, Ревиона® притежава редица предимства, които водят до безкомпромисен контрол!

С Ревиона® получавате:

  • Отличен контрол на ранно и късно кафяво гниене
  • Кратък карантинен срок от 3 дни, за костилкови овощни видове
  • Висока устойчивост на отмиване при дъжд
  • Изключителна ефикасност в широк температурен диапазон - от 4°C

Ревиона® е единственото решение с карантинен срок само 3 дни, за костилкови овощни видове! Това е голямо предимство особено в периода на беритба, когато трябва да опазите продукцията от късно кафяво гниене. Високата устойчивост на отмиване при дъжд Ви дава още повече сигурност и спокойствие!

Ревиона® може да се прилага в широк температурен диапазон, дори и при 4°C. Гъвкавото приложение Ви гарантира по-висока ефикасност в променливи условия, особено през месеците март и април. През пролетта температурите са сравнително ниски, от ключово значение е да опазите цветовете и леторастите от ранно кафяво гниене. Ревиона® работи ефикасно и при по-ниски температури, използвайте я в критичните моменти!

снимка: BASF

Ревиона® е единственият фунгицид, в България, регистриран с гъвкави дози според площта на зелената листна маса

Тези гъвкави дози се изчисляват по метода LWA или т.нар Площ вертикална листна маса. LWA е по-прецизен начин за дозиране на продуктите за растителна защита във вертикално растящи култури. Площта се изчислява чрез следните параметри: междуредово разстояние и височина на зелената листна маса без височината на стъблото. По този начин получавате правилната доза точно за вашето насаждение. Максимална защита с оптимална доза!

За да изчислите дозите на Ревиона® използвайте специално разработеният онлайн Ревиона® калкулатор

Всички тези предимства имат много силно практическо значение! Защото те Ви помагат да се справите с предизвикателствата! Ревиона® е новото професионално решение! Използвайте го!

Вижте повече в брошурата Ревиона®

 

* съдържание на BASF