Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, е носителят на отличието за финансова институция в категория "Стратегия" на първите у нас "ESG Awards", организирани от PWC България. Наградите се присъждат на организации, които прилагат ефективна ESG стратегия, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие.

Питър Рубен, главен изпълнителен директор на ОББ и KBC Банк, получи отличието и заяви: "За мен е голяма чест, че получихме тази награда. ESG е вградена в стратегията на цялата група KBC. Като водеща финансова институция ние приемаме много сериозно отговорността си да допринасяме за устойчиви икономика и общество."

Снимка: ОББ

Близо 70 компании се включиха в първото издание на конкурса, а отличието "ESG Award" бе присъдено в три основни категории: "Стратегия", "Иновации" и "Образователна програма".

Снимка: ОББ

Кандидатурите във всяка категория бяха разглеждани от жури от независими експерти, които оценяваха кампании, насочени към подобряване на екологични резултати чрез зелена трансформация, намаляване на въглеродния отпечатък, постигане на нетни нулеви емисии, внедряване на кръгови модели, социалната и работната среда, прозрачност на корпоративното управление и др.

*съдържание на ОББ