Нови възможности за устойчиви публични проекти чрез финансиране от Фонд ФЛАГ се откриват пред общините и дружествата с общинско или със смесено държавно-общинско участие. Това ще се случи още от есента на 2022 г. със стартирането на проект по програма LIFE и продължаване на платформата с Европейската инвестиционна банка с фокус върху зеления преход.

Мисията на Фонд ФЛАГ, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности.

Стратегическите предимства на Фонд ФЛАГ в сферата на общинското финансиране и необходимостта от спешни мерки и стъпки за реформи в посока зеления преход изискват по-голяма ангажираност и по-активно участие на фонда в процесите за регионално възстановяване. Като доказано функциониращ механизъм, Фонд ФЛАГ може да играе важна роля не само за осигуряване на мостово финансиране и съфинансиране на проекти, но и за осъществяване на стратегическите реформи за постигане на зелена трансформация на публичните власти.

През цялата над 15 годишна дейност на Фонд ФЛАГ и на Фондовете за градско развитие, в които участва, проектите за енергийна ефективност на общините заемат значителен дял. Интересът към възможностите от Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитиe, създадена през 2020 г., също демонстрира нарастващ дял на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради, за производство на енергия за собствени цели от ВЕИ, за използване на минерални и геотермални води.

Очакванията за намаляване на интереса на общините към финансиране със заемни средства с оглед предвидения безвъзмезден ресурс в Плана за възстановяване и в новите оперативни програми не се оправдава, напротив. Необходимостта от подкрепа за икономическото и социално възстановяване, за осигуряване на енергийна сигурност и независимост е тук и сега, като Фонд ФЛАГ е доказал, че може да осигури адекватни, навременни и ефективни решения.

Местните власти са разглеждани като двигателя на зеления преход, но за голяма част от българските общини не само финансирането е ограничено, но и наличният технически и експертен капацитет за реализирането на амбициозни проекти. В тази връзка Фонд ФЛАГ кандидатства и е одобрен за финансиране от Европейската комисия на проект по Програма LIFE, Подпрограма "Преход към чиста енергия", за подпомагане развитието на местни и регионални инвестиционни проекти. По проекта се предвижда разработването и стартирането на финансов инструмент, който да подкрепя българските общини, дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие за преход към чиста енергия и нисковъглеродно развитие. В рамките на проекта се предвижда да бъде осигурена безвъзмездна техническа подкрепа за публичните власти за структуриране на проектни предложения.

ФЛАГ работи активно и с Европейската инвестиционна банка за допълване на Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитиe с фокус върху зелените инвестиции. Като климатична банка ЕИБ цели справедлив преход, достъпен за всички местни власти, така че никой регион или община в съюза да не бъде изоставен. Във времена на преход между програмни периоди, на реформи и възстановяване, Фонд ФЛАГ е доказал, че разполага с потенциал ефективно да адресира пазарни неефективности и да подкрепя с финансиране изпълнението на ключови проекти за регионалните власти и местните общности в България.


Материалът е предоставен от Фонд Флаг.