Групата отчита седмо поредно тримесечие на рекорден растеж и най-добрите девет месеца и най-добро трето тримесечие за последните 10 години - реализирани благодарение на резултатите на всички бизнес направления, доказвайки трансформацията на УниКредит. Отчитаме отличен ръст на нетните приходи в размер на 6,8% на годишна база или 14,6% като се изключи еднократния ефект на целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), съчетано със силна дисциплина по отношение на управлението и контрола на разходите, водещо до положителен оперативен ливъридж и 1,7 милиарда евро нетна печалба.

Разходите бележат намаление в размер на 3,1% на годишна база, въпреки значителния инфлационен натиск, като същевременно генерирането на приходи и инвестициите в бъдещето са от ключово значение.

Групата отчита най-добра в класа капиталова позиция със съотношение на CET1 (базовият собствен капитал от първи ред) за третото тримесечие в размер на 15,41%, включително 3,75 милиарда евро разпределение за акционерите през 2021 г. и 1,4 милиарда евро натрупани дивиденти за 2022 г.

Коментар на Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит:

"УниКредит отново постигна изключителни финансови резултати. Това е нашето седмо поредно тримесечие на растеж и най-добрите резултати за девет месеца от повече от десетилетие. Ние съществено изпреварваме поставените ни цели, въпреки внимателния ни подход. UniCredit Unlocked е успешна стратегия: нашата трансформация е в ход, резултатите ни винаги са положителни и продължаваме да подобряваме насоките си за цялата 2022 г.

През първите девет месеца на годината достигнахме рекордна нетна печалба от 3.8 милиарда евро (изключвайки Русия нетната печалба е общо 4 милиарда евро), надминавайки резултатите за цялата 2021 г., демонстрирайки растеж, по-висока коригирана спрямо риска рентабилност и по-голяма капиталова ефективност във всеки един бизнес.

Вярваме, че е еднакво важно да бъдем както финансово успешни, така и социално отговорни. Ето защо продължаваме да подкрепяме нашите клиенти и общностите ни в тези предизвикателни времена. Те са тези, заради които в крайна сметка съществуваме, за да им служим, и от които се водим при всички наши действия."


Материалът е предоставен от УниКредит Булбанк