Българската банка за развитие получи признание от Сдружение SOS детски селища България на тържествена церемония в Централния военен клуб в София. Награждаването на най-значимите корпоративни дарители на организацията е част от събитията за отбелязване на нейния 30-и юбилей. ББР традиционно подпомага Сдружението "SOS Детски селища България", което осигурява семеен тип грижа за деца от 0-18 години, лишени от родителска подкрепа.

"ББР е част от тази милосърдна кауза, която дава шанс на стотици български деца да почувстват любов, закрила и кураж да продължат напред", каза главният икономист на ББР Илия Лингорски, който получи отличието от името на банката.

Във всяко SOS приемно семейство се отглеждат и възпитават 3-4 деца на различна възраст, често родни братя и сестри. В София и Перник са изградени общности от семейства, които отглеждат деца в техните собствени домове или в жилища, собственост на Сдружението. В подкрепа на приемните родители работят и квалифицирани екипи от педагози, психолози и социални работници, които подпомагат училищната и извънкласната дейност на децата, и се грижат за техния емоционален баланс.