В открито писмо до Народното събрание и всички парламентарно представени партии от Асоциацията на застрахователите в България изказаха своето становище по дебата за предложеното от Менда Стоянова изменение в Кодекса за застраховане.

"Прави ни впечатление, че в общественото съзнание битува убеждението, че дискутираните в момента обезщетения за морални болки и страдания са едва ли не единственото обезщетение, което биха получили пострадалите от ПТП или техните близки по застраховка "Гражданска отговорност" (ГО). Обичайно, на повечето места в Европа, това е едно символично обезщетение от порядъка на 1500 до 30 000 евро в различните страни, а акцентът се поставя върху компенсиране на икономическите последствия от ПТП, например влошеното финансово състояние в резултат на загубата на член на домакинството - загуба на доход, издръжка на малолетни деца, медицински разходи, разходи за преустройство на жилищно пространство и т.н. И в България Кодексът за застраховане предвижда изплащане на тези имуществени обезщетения", пишат от асоциацията.

Според застрахователите, наред с лавинообразно нарастващия брой на лицата, претендиращи за обезщетения, поради тълкувателното решение на ВКС, самият среден размер на компонентната от обезщетенията за "болки и страдания" е изключително висок (средно 118 000 лв. за един наследник за 2017 г.), в сравнение с присъжданите обичайно в Европа и в сравнение с присъжданите такива в България при други случаи, например при смърт в вследствие на медицинска грешка, където се изплащат между 30 000 и 90 000 на всички наследници както за имуществени, така и за неимуществени щети.

"Не на последно място трябва да отбележим със съжаление, че България е сред водещите страни в Европа по смъртни случаи при ПТП - 96 са смъртните случаи на 1 млн. население за България за 2017, при 46 за средно за Европа. В същото време цената, по която се предлага застраховката ГО в България, е сред най-ниските в ЕС. Всички тези негативни фактори в съчетание ще доведат до чувствителен стрес на нивата в тарифите по ГО, които трябва да позволят изплащане на обезщетения за разширен кръг близки на загиналите през последните 5 години (за които важи тълкувателното решение на ВКС) и да предвидят изплащане и за в бъдеще на този разширен кръг", пишат още от браншовата организация.

Според думите им, те са наясно, че това е социална цена, която породи тълкувателното решение и че тя ще бъде непосилна за българските домакинства.

Застрахователите посочват, че на практика ще бъдат засегнати всички домакинства в страната, като се има предвид, че броят на полиците в момента е 3 053 317, от които 600 000 са на пенсионери.

Те отчитат, че при увеличаване на застраховката Гражданска отговорност някои автомобилисти ще спрат да се застраховат. А това би имало негативни последици, защото би довело до катастрофи с незастраховани МПС, за които всички застраховани да плащат солидарно обезщетения през Гаранционния фонд, а след това да се търсят парите от виновния водач.

"Опитът за поддържане на настоящите ценови нива в новата реалност би довел до тежка дестабилизация на сектора на застраховането. А стабилният финансов сектор е елемент от националната сигурност и е в основата на пригодността на страната ни за влизане в ERM2. Поради изтъкнатите по-горе мотиви, считаме, че е настъпил моментът за промяна на модела на обезщетяване на пострадалите и техните близки с лимитиране на компенсацията за неимуществени щети и прехвърляне на тежестта към имуществените", смятат от бранша.