Данните в EURES за свободните работни места в страните от Европейския съюз показват, че проблемът с липсата на работна ръка не е само български. Както е известно, мрежата осъществува сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария.

България също е обявила 40 работни места в EURES. Сред тях са както квалифицирани служители - например консултант с един западен език и руски език, така и хора с професия монтажник, механик, заварчик. Някои от обявите са за работа в Германия - болногледачки и медицински сестри са преобладаващите професии.

Заплатите са в зависимост от държавите, за които се търсят хора ,както и от квалификацията. Например готвач в Германия при 52 работни часа седмично е със заплата 2500 евро месечно, за работник в склад, без изисквания за образование над средно дават 2300 евро месечно.

Има и почасово заплащане - за работник в оранжерия в холандия например тарифата е 9.68 евро на час при седмично 42 работни часа. Това прави около 1600 евро на месец.

Най-ниско е заплащането за неквалифициран труд в земеделието - за бране на малини в Португалия базовото възнаграждението е едва 600 евро месечно, но има и възможност за повишаване при допълнителни часове и при покриване на определена норма.

В Дания предлагат за бране на грах заплащане на килограм - 60 евроцента за килограм и увеличаване на тази сума с 12.5% при работа в почивни дни.

Берачи на плодове в Белгия са на твърдо заплащане от 1335 евро на месец при работа в 6 дни от седмицата. Подобно е и нивото на заплащане за камериарки във Франция - 1521 евро месечно.

Всички работни места, които се разпространяват чрез мрежата ЕURES се проверяват с помощта на EURES съветниците от съответната държава. Проверява се дали работодателят е законово регистриран, има ли сигнали за некоректно отношение към работниците, които е наел на работа. Ако работодателят одобри Вашата кандидатура, той сключва с Вас трудов договор. Това означава, че работникът се осигурява и плаща данъци според законодателството на съответната държава, както и че се ползва от всички социално осигурителни права.