През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 117 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 5.6%, и "Административни и спомагателни дейности" и "Образование" - по 2.5%. Това става ясно от публикуваните данни на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.7% спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.4%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12.0%, и "Образование" - с 10.2%.

Само един отрасъл - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" може да се похвали със средна брутна работна заплата над 2000 лева - 2661 лева, показват още данните.

Най-близо до него са "Финансови и застрахователни дейности" - 1 815 лева и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 804 лева.

Най-ниско е възнаграждението в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 707 лева месечно.