Износът на стоки от ЕС за трети страни през юни 2022 г. достига 224,9 милиарда евро, което е увеличение с 19,4% в сравнение с юни 2021 г. (тогава 188,3 милиарда евро). Вносът от трети страни за Общността възлиза на 258,9 милиарда евро, което е увеличение с 48,5% в сравнение с юни 2021 г. (174,3 милиарда евро).

Това показват първоначалните данни на европейската статистическа служба Евростат.

ЕС регистрира дефицит от 34 милиарда евро в търговията с трети страни през юни 2022 г. в сравнение с излишък от 14 милиарда евро през юни 2021 г. Търговията в рамките на ЕС нарасна до 366,6 милиарда евро през юни 2022 г. , с +23% над отчетеното през юни 2021 г.

За първото полугодие на 2022 г. износът на стоки от ЕС за трети страни нарасна до 1 237,3 млрд. евро (увеличение със 17,9% в сравнение със същия период на 2021 г.), а вносът нарасна до 1 438,0 млрд. евро (увеличение от 48,9% в сравнение с януари- юни 2021 г.).

Така ЕС регистрира дефицит в търговията с трети страни за периода от 200,7 милиарда евро в сравнение с излишък от 83,2 милиарда евро през месеците януари-юни 2021 г. Търговията в рамките на ЕС нарасна до 2 064,5 милиарда евро през януари-юни 2022 г., +24,3% в сравнение с януари-юни 2021 г.

Външна търговия със стоки на ЕС, месечно изменение в сравнение с предходната година в %

Графика: Евростат

През първите шест месеца на 2022 г. най-силно увеличение на вноса и по-малко при износа се отчита за енергията, което доведе до значително увеличение на търговския дефицит на ЕС в енергетиката (-290,8 милиарда евро през отчетното полугодие на 2022 г. в сравнение с -105,6 милиарда евро за същия период на предходната гоина).

През първите шест месеца на 2022 г. износът на стоки за САЩ отбелязва най-голям ръст (+29,1%), в стоковата листа преобладават химикалите, машините и автомобилите. Най-голям ръст при вноса в ЕС бележи Норвегия (+142.7%), свързан основно с енергийни стоки.

Всички държави членки регистрират голямо увеличение на износа за трети страни с изключение на Кипър (-12,2%) и Дания (-2,4%). Най-високо увеличение е регистрирано в Словения (+109,4%) и Гърция (+75,6%).

Също така всички държави членки регистрират голямо увеличение на вноса извън ЕС, с изключение на Латвия (-24,8%) и Люксембург (-20,1%). Най-голямо повишение се наблюдава в Кипър (+130,1%) и Гърция (+100,4%).

В България износът на стоки за трети страни през юни 2022 г. възлиза на 1,5 млрд. евро, което е увеличение с 11,0% спрямо месец май с.г. (1,3 млрд. евро). По месечен ръст на износа за трети страни страната ни е четвърта след Румъния (+17,0%), Гърция (+16,9%) и Хърватия (+11,1%).

Вносът на стоки от трети страни в България през юни 2022 г. е за 2,3 млрд. евро или 12,7% ръст спрямо месец май с.г., когато е 2,1 млрд. евро.

Принос на държавите-членки на ЕС в търговията с трети страни - сезонно коригирани данни, в млрд. евро

Таблица: Евростат

Еврозоната и търговията с останалия свят

Първоначалните данни показват износ на стоки от еврозоната към останалия свят през юни 2022 г. за 252,2 милиарда евро, което е увеличение от 20,1% в сравнение с юни 2021 г. (тогава 210,0 милиарда евро). Вносът пък възлиза на 276,8 милиарда евро, което е увеличение от 43,5% в сравнение с юни 2021 г. (192,9 милиарда евро).

В резултат на това еврозоната регистрира дефицит от 24,6 милиарда евро във външната търговия през юни 2022 г. в сравнение с излишък от 17,2 милиарда евро през юни 2021 г. Търговията в рамките на еврозоната нарасна до 236,4 милиарда евро през юни 2022 г., с 24,2% повече в сравнение с юни 2021 г.

В периода януари - юни 2022 г. износът на стоки от еврозоната се е повишил до 1 393,1 млрд. евро (увеличение от 18,7% в сравнение с първото шестмесечие на 2021 г.), а вносът е нараснал до 1 533,6 млрд. евро (увеличение от 43,0 % в сравнение с януари-юни 2021 г.). В резултат на това еврозоната регистрира дефицит от 140,4 млрд. евро в сравнение с излишък от 100,6 млрд. евро през януари-юни 2021 г. Търговията в рамките на еврозоната се повиши до 1 328,5 милиарда евро през януари-юни 2022 г., което е увеличение с 26,3% в сравнение с януари-юни 2021 г.