Вятърните турбини и слънчевите панели са произвели рекордните 10 процента от световната електроенергия през първата половина на 2020 година, а енергията от въглища е намаляла, но са необходими съществени промени, за покриване на целите, определени от Парижкото споразумение за климата.

Това се посочва в разпространен днес доклад, цитиран от Ройтерс и БТА.

Според учените през следващото десетилетие е необходимо значително намаляване на парниковите емисии от сектора за производство на електроенергия, за да се ограничи световното затопляне и да се намалят тежките последици от климатичните промени като наводненията, сушата и изчезването на видове.

Производството на електроенергия от вятър и слънце се е увеличило с 14 процента през първото полугодие спрямо същия период миналата година, докато производството от въглищни електроцентрали е спаднало с 8,3 процента, се посочва в доклада на независимия изследователски център Ембър (Ember).

Търсенето на електричество е спаднало с 3 на сто през шестте месеца заради ограничителните мерки, въведени заради коронавируса, се отбелязва още в документа.

Въпреки спада въглищните електроцентрали са произвели 33 на сто от световната електроенергия през разглеждания период.

За да се запази шансът за ограничаване на повишаването на световната температура до 1,5 процента, производството на електроенергия от въглища трябва да спадне с 13 процента годишно това десетилетие, посочва в изявление старши анализаторът на Ембър Дейв Джоунс.

Европа и Великобритания са допринесли най-много за производството на електроенергия от вятър и слънце - съответно 21 процента и 33 процента.

За Китай този процент е 10 на сто, а за САЩ - 12 процента.

Производството от въглища в САЩ и Европа е спаднало съответно с 31 на сто и с 32 процента, а в Китай - с 2 процента, се отбелязва в доклада.

Анализът на Ембър обхваща данни от 48 страни, които произвеждат 83 процента от световната електроенергия.