Търговското салдо за март 2021 г. е на минус 326 млн. евро при дефицит от 190.6 млн. евро година по-рано, сочат последните данни на Българската нарорна банка (БНБ). 

За първите три месеца на годината търговското салдо е отрицателно в размер на 539.1 млн. евро (0.8% от БВП) при дефицит от 407.1 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2020 г.

Износът на стоки е 2,954 млрд. евро за март 2021 г., като нараства със 703.9 млн. евро (31.3%) в сравнение с този за март 2020 г. (2,251 млрд. евро).

През първото тримесечие експортът възлиза на 7,780 млрд. евро (12.1% от БВП), като нараства с 623.4 млн. евро (8.7%) на годишна база. Износът за месеците от януари до март 2020 г. нараства на годишна база с 2.1 на сто.

Вносът на стоки през третия месец на годината е 3,280 млрд. евро, като нараства с 839.3 млн. евро (34.4%) спрямо март 2020 г.

За периода от януари до март 2021 г. вносът е 8,320 млрд. евро (12.9% от БВП), като нараства със 755.3 млн. евро на годишна база.

Вносът за януари - март 2020 г. намалява на годишна база с 0.8%.

Салдото по услугите е положително в размер на 154.9 млн. евро при положително салдо от 236.2 млн. евро за март 2020 г. За януари - март 2021 г. салдото възлиза на 538.7 млн. евро (0.8% от БВП) при положително салдо от 736.9 млн. евро (1.2% от БВП) година по-рано.