На българския пазар няма да се допускат твърди горива, които не отговарят на нормите за съдържание на сяра, пепел и влага. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на депутатско питане за промените в Закона чистотата на атмосферния въздух. Министърът отговаряше на въпроси на народните представители от парламентарната комисия по околна среда.

Според него законът дава възможност за въвеждане на норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива, като изискването е всеки вносител или производител да предостави сертификат от лицензирана фирма на територията на ЕС за съдържанието на тези компоненти. От своя страна Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ще прави документална проверка и при съмнение ще извършва лабораторни анализи. Изобщо на територията на страната няма да достигат горива, които не отговарят на тези норми, коментира министърът. 

Той посочи, че е много трудно проблемът да се реши на 100 процента и допълни, че се опитват да го решат в най-големите градове. Ако се справим със ситуацията в София, Пловдив и Варна, където живеят половината от българските граждани, ще сме решили 50 процента от проблема, каза той.

Не трябва да се създават двойни стандарти не само при храните, но и при колите, защото и те засягат живота и здравето на хората, каза министърът за вноса на дизелови автомобили, които не отговарят на определени европейски стандарти. 

Той посочи още, че не могат да спрат административно вноса на старите коли, защото ще бъде засегнат един от фундаменталните принципи на ЕС - за свободното движение на стоки. Според министъра този проблем трябва да бъде решен на наднационално ниво, защото засяга целия ЕС. Колата, която не е годна за Кьолн или Мюнхен, не е годна и за България. Когато тя стане годна за Западна Европа, ще е годна и за страните от Източна, това каза министър Димов, който говори за мерките, които предприемат заедно с колегите си от другите източни страни за невъзможността старите автомобили да се внасят тук. Решаването на проблема трябва да се прави там, където той е възникнал, а не да се прехвърля на Изток, уточни Димов.