Спадът на продажбите на автомобили в ЕС през юли се е забавил, но през август се е ускорил. Това става ясно от анализ на Европейската асоциация на автомобилопроизводителите, разпространен в четвъртък, 17 септември.

През юли 2020 г. се наблюдава сравнително малък спад при регистрациите на нови леки автомобили в Европейския съюз - от 5,7% в сравнение със същия месец на миналата година. Седем от 27-те държави-членки отчетоха ръст през юли, сред тях Франция (+3,9%) и Испания (+1,1%).

Извън ЕС, регистрациите в Обединеното кралство са нараснали с 11,3%, Исландия (+44,5%) и Норвегия (+6,5%) - данни, които показват първи признаци на възстановяване. (Асоциацията включва в анализа си и пазарите в Европейската асоциация за свободна търговия и Великобритания.)

През август 2020 г. обаче пазарът на автомобили в ЕС отново отчете по-силен спад (-18,9%), макар и по-малко драматичен от по-рано през годината. С изключение на Кипър (+14,1%), всички страни в региона отбелязаха загуби в сравнение с август 2019 г.

Регистрации на нови леки автомобили в ЕС

Графика: ACEA

Сред основните пазари на ЕС Италия се представи най-добре, с лек спад от 0,4%, докато най-силно свиване е отчетено в Германия (-20,0%) и Франция (-19,8%).

Какви са резултатите през годината досега

През първите осем месеца на 2020 г. търсенето в ЕС на леки автомобили се сви с 32,0%. Общо в Европейския съюз от януари до август са регистрирани 6 123 852 нови автомобила, почти с 2,9 милиона по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Сред най-големите пазари в ЕС тази година Испания отбеляза най-големия спад (-40,6%) до този момент, следвана от Италия (-38,9%), Франция (-32,0%) и Германия (-28,8%).

Каква е ситуацията в България

Продажбите на нови леки автомобили са намалели с 34,5% през август 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. до 1918 коли (при 2929 преди година).

През юли т.г. регистрациите са нараснали с 0,2 на сто до 3127 (3120 година по-рано).

Спадът за периода януари - юли 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е достигнал 38% (13 288 продадени нови леки коли срещу 21 443).

Спадът за периода януари - август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е 37.6% (15 206 срещу 24,372).

Регистрации на нови леки автомобили в ЕС, Европейска асоциация за свободна търговия и Великобритания

Таблица: ЕААП - ACEA