"Цените на газа ще продължат да се покачват, докато има война и Русия го използва като оръжие", заяви шефът на КЕВР Станислав Тодоров след продължилото едва 5 минути открито заседание на регулатора във връзка с поисканото от "Булгаргаз" повишение от 32% за юли или 186 лева за мегаватчас, предаде БНТ.

Окончателното решение за цената за настоящия месец КЕВР ще вземе от 16 часа на закрито заседание.

КЕВР се събра, за да обсъди и утвърди цена за месец юли 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В доклада на дирекциите за природен газ и правни въпроси на КЕВР се казва, че "въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления, цената за месец юли 2022 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на 186,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)" - т.е. експертите на регулатора препоръчват да бъде утвърдена заявената от обществения доставчик цена.

Цената на газа е формирана от множество източници - никога досега "Булгаргаз" не е имал толкова много доставчици на газ, каза още Тодоров. В този смисъл отнема известно време да преценим всички факти и да проверим обстоятелствата, цитира думите му и БНР. 

Станислав Тодоров допълни, че газът за този месец е осигурен, но "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" трябва да направят всичко възможно газохранилището в Чирен да бъда запълнено на 80 процента преди началото на отоплителния сезон - каквито са изискванията на ЕК.