Ако до 10 септември стопанските потребители не си изберат доставчик на електроенергия, след това ще са принудени да подпишат типови договори. За това предупредиха от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП). Според последните промени в Закона за енергетика от 1 октомври тази година стопанските потребители няма да имат право да купуват електроенергия от регулирания пазар.

От АСЕП изтъкнаха, че в момента липсва информационна кампания, за да може бъдещите потребители да са запознати със своите права и задължения. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще създаде и ще поддържа интернет платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, но тя ще бъде готова до 1 януари 2021 г. От АСЕП се съмняват, че регулаторът ще създаде тази платформа по-рано, отбеляза БТА.

От сдружението на търговците на електроенергия призоваха стопанските потребители преди 10 септември да направят свободен избор кой да бъде техния доставчик на електроенергия, а не това да става автоматично. Проблемът е, че все още не се знае какви ще бъдат условията, които ще се съдържат в тези типови договори. Ако и дотогава потребителите не изберат нов доставчик, след това ще бъдат принудени да получават електроенергия от т.нар. "доставчик последна инстанция", при когото цената на тока е по-висока (от пазарната и от тази на регулирания пазар). Няма и яснота и в какъв точно срок клиентът, който е подписал типов договор, ще може да го прекрати и да смени доставчика си на електроенергия.

До 31 август т.г. КЕВР ще изготви тези типови договори. Едва тогава ще се разбере какви ще условията, записани в тях, допълниха от АСЕП.

Какво предвижда още промяната

До 30 септември фирмите ще трябва да са сключили договор с търговец на ток, но ако не са ще могат да останат при досегашното ЕРП, но в качеството му на титуляр на лицензия на търговия с електрическа енергия. Този преход обаче ще продължи до 1 юли 2021 г. - това става ясно от промяната в Закона за енергетиката.

Типовите договори, които ще подписват потребителите и които КЕВР ще изготви, ще са със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. и в него ще се определят правата и задълженията на страните, условия за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора, както и за пределната цена на доставката. За смяна на доставчика потребителят няма да дължи неустойка.