През март 2019 година регистрацията на нови автомобили в Европейския съюз (ЕС) отбеляза понижение за седми пореден месец, продължавайки низходящия тренд, който стартира след влезлите в сила от миналия септември нови стандарти за отработените вредни газови емисии (т.нар. "WLTP стандарт"). Данните на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA) показаха подновен спад и при продажбите на нови автомобили в рамките на България, но след солиден ръст през февруари.

Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през март с 3,9% на годишна база след по-скромен спад с 1,0% месец по-рано, отбелязвайки по този начин понижение за седми пореден месец. През третия месец на годината бяха регистрирани 1 722 442 броя нови автомобили спрямо 1 792 880 година по-рано.

Намаляването на продажби за седми пореден месец е и поредно доказателство за слабостта на европейската икономика и в частност на автомобилната индустрия.

Агенцията ACEA отбеляза, че е отчетен спад при регистрацията на нови автомобили в рамките на почти целия ЕС, включително и в петте водещи европейски автомобилни пазари. Особено силен спад отбелязаха продажбите новорегистрирани автомобили в Италия (понижение с 9,6%), следваната от Испания (спад с 4,3%), Великобритания (с 3,4%), Франция (с 2,3%) и Германия (с 0,5%).

В рамките на първото тримесечие на настоящата година търсенето на нови автмобили в ЕС се сви с 3,3% на годишна база до 4 032 881 броя от 4 171 941 броя в началото на 2018-а година. Единствено в Германия беше отбелязано слабо повишение на регистрацията на нови автомобили с 0,2% през първото тримесечие, докато същестен спад с 6,9% беше отчетен в Испания и с 6,5% в Италия.

Според ACEA продажбите на нови автомобили в България също отбелязаха понижение през март с 1,4% до 3 266 броя спрямо годината по-рано, когато бяха продадени 3 312 автомобила, но след съществен ръст с 9,8% през февруари. Това представялва намаляване на регистрацията на нови автомобили в нашата страна за пети от последните шест месеца.

В рамките на първото тримесечие обаче регистрацията на нови автомобили в нашата страна се повиши с 1,0% на годишна база до 8 419 броя от 8 336 броя през периода януари - март 2018-а година.

Трябва да се има предвид, че продажбите на автомобили са оценявани като един от водещите показатели за състоянието на европейската икономика, но на този етап няма сигнали, че в скоро време ще бъде преодолян негативен ефект върху автомобилната индустрия на Стария континент от новите емисионни газови стандарти и от общото забавяне на европейската икономика.

Солиден спад при продажбите на нови автомобили през март отчете японската Nissan (спад с цели 28,4%), следвана от Ford (спад с 15,5%), от германския концерн Daimler, произвеждащ марките Mercedes и Smart (понижение с 13,3%), италианската автомобилна групировка FCA Group, произваждаща марките Fiat, Jeep, Chtysler и Alfa Romeo (спад с 11,9%), Hyundai Group (понижение с 3,9%), Toyot Group (с 3,7%), BMW Group (с 2,2%) и френската PSA Group, произвеждаща марките Peugeot, Opel и Citroen (понижение с 1,4%).

Продажбите на германския гигант Volkswagen Group се свиха с 1,1%, като поредни понижения имаше при почти всички автомобилни модели в т.ч. на марката Volkswagen (спад с 3,3%), Porshe (с цели 18,8%), и Skoda (с 1,2%) при растеж на продажбите на Seat (повишение с 4,8%) и на Audi (със 1,7%). Въпреки спада при продажбите на Volkswagen AG, общият пазарен дял на компанията нарасна през март до 23,2% спрямо 22,6% година по-рано, като германският гигант запазва лидерската си позиция на автомобилния пазар.

Растеж при продажбите отчитат единствено от френската автомобилна групировка Renault Group, произвеждаща марките Renault и Dacia (повишение с 2,3%).