Сърбия гледа към българските туристи като към все по-перспективни и с увеличаващ се брой. Това каза Пламен Матеев, бивш търговски представител на България в Сърбия пред телевизия "Блумбърг.

"Динамиката на двустранните отношения между България и Сърбия извървя труден път. Голямо предимство даде свободният визов режим. Така моментално огромно количество сръбски туристи започна да посещава нашите планински и морски курорти. Сърбия вече значително насърчава местните селски организации и старите национални обичаи. Изглежда това е привлекателно за българските туристи, защото броят им значително се увеличава", твърди той.

Матеев отбеляза и развитието на инфраструктурата - изграждането на магистралата край Цариброд, която ще позволи да има цялостен път от българската граница до Белград, както и създаването на гранично-контролната и разпределителна гара в Цариброд преди около 10 години, която е обща за двете страни и така се намаля времето за прехвърляне на стоки и капитали от едната в другата държава.

"Тази точка даде една възможност за бързо преминаване на нашите стоки както към Сърбия, така и към Централна и Западна Европа. Само за няколко години след откриването на общата гара много голяма част от българските компании започнаха да работят и в икономическата зона в Пирот. Откриха се много нови възможности за българския бизнес и за българската икономика", смята бившият консул.