В света са били добавени над 260 гигавата (ГВт) електроенергийни мощности, работещи на основата на ВЕИ, което надхвърля с 50% този показател от 2019 г., показва най-новия доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA)

Независимо от трудния период, заради COVID-19, делът на новоизградените възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) е достигнал рекорд. Това сочат данните от годишния статистически доклад на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) - Renewable Capacity Statistics 2021.

"Въпреки трудния период, както прогнозирахме, 2020 г. бележи началото на десетилетието на възобновяемите енергийни източници. Разходите спадат, чистите технологии бележат ръст на пазара, а ползите от енергийния преход никога преди не са били толкова ясни", подчертава генералният директор на IRENA Франческо ла Камера. Той определя ВЕИ-тенденцията като "неудържима".

Според данните на IRENA, през миналата година в света са били добавени над 260 гигавата (ГВт) електроенергийни мощности, работещи на основата на ВЕИ. Това надхвърля с 50% този показател от 2019 г., което представлява рекорден темп на растеж.

Този висок ръст се отчита за втора поредна година. Повече от 80 на сто от всички нови мощности, добавени към вече съществуващите през миналата година, са възобновяеми, като делът на слънчевата и вятърна енергия представляват 91 процента от новите ВЕИ.

Нарастващият дял на възобновяемите източници отчасти се дължи на извеждането от експлоатация на мощности за производство на енергия от изкопаеми горива в Европа, Северна Америка и Евразия. Както посочват от IRENA, общият ръст на мощностите, работещи на основата на изкопаемите горива са спаднали от 64 ГВт през 2019 г. до 60 ГВт през 2020 година, което пък подчертава тенденцията за енергиен преход.

Мощностите на електроцентралите, работещи на основата на ВЕИ в света, са достигнали до 2 799 ГВт, а делът им в общата установена мощност на световната енергетика се изчислява на 36,6 %

От IRENA подчертават, че дела на ВЕИ в увеличаването на производствените мощности в света през 2020 година е достигнал 82 %. За сравнение, през 2019 г. този дял е малко над 70 %. Това в частност се дължи основно на ръста на вятърните и слънчеви електроцентрали (91 %), което за пореден път води до извода, че тези два сектора са на път да станат най-големите в световната електроенергетика.

3е-news.net