Европа е инвестирала 43 млрд. евро в нови вятърни паркове през 2020 година. Това е втората най-голям сума за година в историята на сектора. Инвестициите обхващат 20 GW нов капацитет, който ще бъде изграден през следващите години, и със 70% повече от 2019 година. От този капацитет 13 GW са в ЕС. Това обаче е много по-малко от необходимото за Европа, за постигане на целите за климата и енергетиката до 2030 г., предупреждават от Wind Europe (Европейската вятърна асоциация). ЕС трябва да изгражда 27 GW нови мощности за вятърна енергия годишно, за да постигне поставената нова цел за намаляване на емисиите от 55 на сто.

Основният проблем е бавният процес на разрешителните за изграждането на нови вятърни паркове. Парите са налице, но липсват достатъчно нови проекти, заявяват още от асоциацията.

От инвестираните през миналата година 43 млрд. евро, 17 млрд. евро са вложени във вятърни електроцентрали на сушата и се отнасят за 13 GW нов капацитет. Останалите 26 млрд. евро са инвестираните в морски вятърни централи като те покриват нов капацитет от 7 GW.

По страни разпределението е следното: 13 млрд. евро се падат на Великобритания, а на Нидерландия - 8 млрд. евро. След тях се нареждат Франция с вложения от 6.5 млрд. евро и Германия с 4.3 млрд. евро. Следват Турция и Полша с по 1.6 млрд. евро.

3е-news.net

Сред новите вятърни мощности, добавени към офшорните (морски) вятърни централи се отличават Dogger Bank във Великобритания, която ще бъде най-голямата вятърна електроцентрала в Европа, след като бъде завършена, и Hollandse Kust Zuid в Холандия.

"Вятърната енергия остава привлекателна инвестиция въпреки пандемията", отбелязва изпълнителният директор на WindEurope, Джилс Диксън. По неговите думи, всяка нова вятърна турбина генерира икономическа дейност в Европа от порядъка на 10 млн. евро. "Разширяването на вятърната енергия, предвидено в Националните планове за енергетика и климат може да създаде 150 хил. нови работни места до 2030 г.", допълва той.