Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява в позиция своята принципна подкрепа по отношение исканията на автомобилните превозвачи и спедиторите за тол системата и тол таксите в страната и предлага да има мерки за намаляване на инфлационния индекс в резултат на прилагането на тол системата.

Работодателите са против увеличение на таксите и обхвата на тол системата, предложено в проекта на Постановление на МС (и с второкласната пътна мрежа).

Бизнесът призовава към запазване на тол таксите в сегашния им размер до края на 2022 година и настоява за изготвяне на план за постепенно и плавно увеличаване на пътните такси като размер с ясен времеви хоризонт.

Това е записано в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели за работата на тол системата, включително Тарифата за обхвата и таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Работодателите предлагат и механизми за увеличаване на приходите от тол такси:

  • включване в обхвата на тол системата на някои второкласни пътища, по които се наблюдава интензивен транзитен трафик,
  • облагане на транзитните второкласни пътища със същите такси, с които се облагат и първокласни пътища и магистрали, тъй като качеството на цялата пътна мрежа в България е сходно,
  • въвеждане на забрани чрез пътни знаци за преминаване на превозни средства, извършващи транзитни превози, по останалата пътна мрежа. Забраните да се въвеждат съгласно Закона за движение по пътищата, с пътни знаци и да важат независимо от държавата на регистрация на превозното средство.
  • облагане на тол таксите с ДДС.

От АОБР предлагат и мерки за запазване правата и интересите на местния бизнес и българските потребители, сред които:

  • въвеждане на отстъпки в тол таксите за обем изминато разстояние на месец на превозно средство, като отстъпките следва да важат за пробег над 3000 км, над 5000 км и над 7000 км на месец по платената пътна мрежа.

При констатирани нарушения с оглед недекларирани тол сегменти следва да се предостави седемдневен срок на превозвача да заплати незаплатените участъци от платената пътна мрежа и едва тогава да се пристъпва към начисляване на компенсаторна такса и максимален тол за деня.

АОБР апелира за своевременно намиране на решения от страна на държавата по тези искания.