Производството на електроенергия в България за периода 01.01.2019 г. - 25.08.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 29.09.2018 г., се е понижило с 1.82 процента. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Данните сочат, че от 1 януари до 29 септември 2019 година са били произведени 32 791 421 мегаватчаса /MWh/ ток, докато през този период на изминалата година са били произведени 33 400 886 MWh.

Потреблението в страната за периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 29.09.2018 г. се е повишило с 1.34 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че от началото на годината до 29 септември са изразходени 28 291 852 MWh ток, докато през аналогичния период на изминалата година потребеното количество електроенергия е било 27 916 882 MWh.

България е изнесла със 17.95 процента по-малко ток за периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 29.09.2018 г. Данните на електросистемния оператор показват, че от 1 януари 2019 г. до 29 септември тази година страната ни е изнесла 4 499 569 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. експортът на ток от страната ни е бил 5 484 004 MWh.

С 2.85 на сто повече е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", "ТЕЦ Марица изток 2" и т. нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните на Електроенергийния системен оператор. Ако от началото на 2019 година до 29 септември от базови мощности са произведени общо 27 748 673 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е бил 26 978 673 MWh.

Възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа през периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. са 911 785 MWh. За аналогичния период на 2018 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 917 341 MWh. От ЕСО са пресметнали, че това е намаление с 0.61 пункта.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 29 септември тази година са произвели с 2.83 процента по-малко ток спрямо аналогичния период за 2018 г. От началото на годината до 29 септември от ВяЕЦ са произведени 487 953 MWh. електроенергия. През този период преди година производството от ВяЕЦ е било 502 154 MWh.

Фотоволтаичните централи /ФЕЦ/ са произвели с 2.93 на сто повече ток през периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. или 320 094 MWh, спрямо 310 973 MWh за периода 01.01.2018 г. - 29.09.2018 г.

При централите, които работят на биомаса, се отчита спад на произведената електроенергия с минус 0.46 пункта. За периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. те са произвели 103 738 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. са били произведени 104 214 MWh.

За периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. спрямо 01.01.2018 г. - 29.09.2018 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 12.53 на сто повече, отчитат още от ЕСО. От началото на годината до 29 септември ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 434 788 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 1 275 065 MWh.

Повишението при ВяЕЦ е със 7.66 процента. За посочения период на 2019 г. ВяЕЦ са участвали с 458 775 MWh ток, докато за този период на изминалата година - с 426 145 MWh.

За периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. ФЕЦ в разпределителната мрежа са участвали с 848 937 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2018 г. - със 722 793 MWh. От ЕСО са пресметнали, че в този сегмент увеличението е със 17.45 процента.

При дела на биомаса в разпределителната мрежа е отчетено повишение от 0.75 пункта. От 1 януари до 29 септември тази година в този сегмент са отчетени 127 076 MWh спрямо 126 127 MWh за аналогичния период на 2018 г.

От началото на годината до 29 септември ВЕЦ-овете са генерирали с 36.26 процента по-малко електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2018 г. За периода 01.01.2019 г. - 29.09.2019 г. от ВЕЦ са произведени 2 696 175 MWh, докато за същия период на 2018 г. произведеното количество ток е било 4 229 807 MWh, показват още данните на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.