От началото на годината до 11 октомври делът на произведената от ВЕИ електроенергия в преносната мрежа е нараснал с 11.75% в сравнение със същия период на 2019 година

Единствено производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници нараства, докато от базовите централи - намалява. Това показват оперативните данни Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 11 октомври 2020 година, спрямо аналогичния период на миналата 2019 г.


Повече подробности по темата - на 3e-news.net


Като цяло и производството, и потреблението на електроенергия продължават да са на минус, както и салдото (износ и внос). Според данните на системния оператор салдото е на минус 36.87%, като през миналата година е било 4 635 207 MWh, докато през настоящото е 2 926 430 MWh.

От доклада на ЕСО става ясно, че производството на електроенергия за посочения период продължава да се свива и вече достига до минус 8.40% (минус 8.19 на сто преди седмица). За сравнение, докато през периода 1 януари - 11 октомври на настоящата година произведената електроенергия е 31 202 852 MWh, в сравнение с 34 066 104 MWh за същия период на миналата година.

Потреблението също намалява до 28 276 422 MWh от 29 430 897 MWh през 2019 година или спад с 3.92 на сто.

За разлика от базовите централи, положителната тенденция при ВЕИ се запазва и през настоящия отчетен период. Делът на ВЕИ в преносната мрежа за настоящата 2020 година е нараснал до 11.75 процента, като достига обем от 1 064 761 MWh. Година по-рано е бил 952 817 MWh.

Според ЕСО, това увеличение се дължи в частност на положителните данни за участието на вятърните (плюс 15.02 % ), фотоволтаичните (плюс 9.18 %) мощности, както и на биомасата (плюс 4.26 %).


Сериозен бум на ВЕИ централи в енергийния микс на България, прогнозира BloombergNEF - експертният анализ е в 3e-news.net >>