Платформата за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина, изградена от "Информационно обслужване" АД,  отчете над 121 млн. лв. реализирани приходи. С нея работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и Североизточното държавно предприятие(СИДП).

Само за последните 6 месеца, общият размер на реализираните приходи от електронни търгове надхвърли 40 млн. лв. Трите горски предприятия са реализирали близо 20 млн. лв. повече приходи от увеличението на цената, следствие на използването на платформата, съобщиха от дружеството.

От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г. досега са проведени близо 2100 електронни търга. Средният брой стъпки за наддаване на търг е 13, а най-оспорваният търг е бил с 417 стъпки за наддаване.

"Изградената платформа за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за субективна намеса при търговете и порочната практика участниците предварително да договарят цената", каза изпълнителният директор на "Информационно обслужване" АД Ивайло Филипов, цитиран в съобщението. По думите му е постигната пълна прозрачност на целия процес като е осигурен достъп на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната.

Участниците имат възможност да се включат в електронния търг от всяка точка на България и по всяко време. За участие е необходим единствено Квалифициран електронен подпис (КЕП). Цялата документация е изцяло в електронен формат, а системата осигурява висока степен на защита от подмяна и/или загуба на оферти и документи.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантира достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването, се казва в заключение на съобщението.