Съюзът на международните превозвачи (СМП) обжалва пред ВАС промените в Наредбата за продуктовите такси, приети с постановление на МС от 16 юли 2018 г. В нарушение на българското и европейско законодателство, промените въвеждат за първи път продуктова такса за камиони и автобуси(автомобили за превоз на товари над 3,5 тона и автобуси за превоз на повече от 8 пътници), включително и за закупени чисто нови превозни средства, за които трябва да се заплащат 938 лв. на превозно средство още при неговата регистрация. Това съобщиха от браншовата организация.

Според тях промените са приети без мотиви, което е задължително, особено в случаите, когато с подзаконов нормативен акт (наредба) се въвеждат нови такси, които повишат разходите за предлагани услуги.

"В чл. 60 от Конституцията на България изрично е разпоредено, че данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон, а не с Наредба, както в случая. В самата Наредба не е упоменато, че тя може да въвежда нови обекти на облагане, а само, че се определя "редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера" на таксите. Посочените цели в мотивите за качество на въздуха, касаят друг вид екологични такси и нямат отношение към таксата за управление на отпадъка. Промените са приети без анализ за съответствие с правото на ЕС, въпреки че самият Закон за управление на отпадъците (ЗУО) въвежда в българското право 12 директиви на ЕС, пряко свързани с управлението на отпадъци. В нито една от тях, продуктова такса не се дълги за тежкотоварни МПС", пишат още превозвачите

Те се обявяват против това да се приравняват камионите и автобусите с найлоновите торбички, за които ползвателят се счита за краен потребител поради краткотрайното им и масово ползване. Не се отчита фактът, че камионите и автобусите са дълготрайните инвестиции с дългосрочна употреба за търговски цели.