След пет години ще настъпи поврат по отношение на технологиите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и ще бъде по-изгодно да се построи нова ВЕИ централа, вместо да се ползва старата ТЕЦ. Прогнозата е на екип на BloombergNEF, който представи Новата енергийна перспектива на BNEF, в която се анализира защо днес вятърната и слънчевата енергия са най-евтиното електричество и защо ВЕИ толкова бързо навлизат на основните енергийни пазари по света.


Каква е новата енергийна перспектива на BloombergNEF - прочетете в 3е-news.net >>


Главният икономист на BNEF Сеп Хенбест обаче предупреди, че има икономически граници за разпространението на тези източници на чиста енергия. На годишната конференция на изследователската група в Лондон той каза, че във всяка държава ще дойде момент, когато точката на насищане ще бъде достигната, тъй като технологията вече няма да намалява разходите за производство в сравнение с управлението на съществуващите топлоцентрали.

Тези ограничения предполагат, че ВЕИ ще спечелят не повече от 70%-80% от пазара за производство на електроенергия, в зависимост от местните условия. Дори в Европа, която има някои от най-строгите политики, насърчаващи ВЕИ и обезкуражаващи изкопаемите горива, енергията от вятър и слънце вероятно няма да надхвърлят 80% от предлагането.