Пазарният дял на "Български пощи" ЕАД продължава да отслабва. През 2019 г. той намалява с 2 процента и достига до десет на сто в общия пазар на пощенски услуги. Това се посочва в приетия от парламента годишен анализ за 2019 г. на пазара на пощенските услуги на Комисията за регулиране на съобщенията.

В анализа се отчита, че общият размер на приходите на пазара на пощенските услуги възлиза на 564 млн. лв., което представлява ръст от 21 на сто спрямо 2018 г.

Очертават се следните водещи тенденции и перспективи в развитието на пощенския пазар в едногодишен период:

  • намаляване на пазарния дял на историческия пощенски оператор,
  • нарастване на броя на участниците на пощенския пазар,
  • нарастване на сегмента на куриерски услуги,
  • ръст от приходите от пратки, генериран от електронната търговия,
  • засилване ролята на пощенските оператори в условия на извънредна ситуация,
  • увеличаване на инвестициите за свързване на пощенските оператори с електронните търговци,
  • намаляване на приходите в сегмента универсална пощенска услуга и ръст на приходите от пощенски парични преводи.