Пазарите на акции в Западна Европа, САЩ и България приключиха последната работна седмица на октомври (25-29) в една посока - с печалби, докато на месечна база се разминаха. От двете страни на Атлантическия океан в месечната равносметка на фондовите борси преобладаваше зеленият цвят, докато на Българската фондова борса (БФБ) доминираше червеният.

Седмичните обрати продължават на БФБ - една седмица индексите са на печалба, а през следващата на загуба. През отминалите пет работни дни и четиритe индекса завършиха с печалби, докато в предишната (18-22 октомври) - три от четирите индикатора бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11-15 октомври) ситуацията беше противоположна - три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

С най-голям седмичен ръст през отминалата работна седмица е имотният BG REIT (+2.97%), следван от българският индекс на "сините чипове" SOFIX, отразяващ динамиката на търговия с 15-те най-ликвидни публични компании на БФБ (+1.60%), широкия BGRX 40 (+1.30%) и с най-малко повишение е равно претегленият BGTR 30 (+0.92%).

Пазарите в Западна Европа и САЩ

на седмична база следваха същия тренд като българския - с повишения, което може да бъде обяснено с много добрите междинни финансови отчети на публичните компании от двете страни на Атлантическия океан.

Седмичната равносметка показва, че всички основни индекси на фондовите борси в Западна Европа приключват с печалби, като най-висок ръст е регистриран от испанския бенчмарк IBEX 35 (+1.70%), следван от френския САС 40 (+1.34%), италианския FTSE MIB (+1.13%), германския DAX (+0.96%), общоевропейския STOXX 600 (+0.77%) и британския FTSE 100 (+0.46%).

На "Уолстрийт" и трите измерителя завършиха седмицата с повишение, водени от технологичния Nasdaq (+2.70%), следван от широкия S&P 500 (+1.33%) и щатския индекс на "сини чипове" Dow Jones (+0.39%).

Любопитното за щатския пазар е размяната на местата по пазарна капитализация на двата технологични гиганта - в петък Microsoft на Бил Гейтс (2.49 трлн. долара) изпревари Apple на Стив Джобс (2.48 трлн. долара), което се дължи на много добрите междинни финансови резултати. За последен път двете компании се бориха за титлата на най-скъпата компания в света миналата пролет, когато Apple победи. Другите две най-скъпи компании в САЩ по пазарна капитализация (над 1 трлн. долара) са Amazon на Джеф Безос и Tesla на Илън Мъск.

Месечната равносметка за пазарите в Западна Европа и САЩ, обаче, се размина с БФБ, където и четирите индекса завършиха октомври в червената зона, докато от двете страни на Атлантика отминалият месец бе един от най-добрите за фондовите пазари. В Западна Европа с най-голям месечен ръст завърши френският САС 40 (+4.76%), следван от италианския FTSE MIB (+4.64%), общоевропейския STOXX 600 (+4.55%), испанския IBEX 35 (+2.97%), германския DAX (+2.81%) и британския FTSE 100 (+2.13%).

На фондовата борса в Ню Йорк също доминираше зеленият цвят през октомври. С най-голям месечен ръст беше Nasdaq (+7.27%), следван от S&P 500 (+6.91%) и Dow Jones (+5.84%).

Месечна равносметка за БФБ

От началото на десетия месец до 29 октомври и четирите индекса са на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който е с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 29 октомври 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 27.61%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 30.48% и общ оборот от 106 437 562 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Акценти от седмицата на БФБ

Попадането на Българска фондова борса АД (BSE) сред най-оборотните емисии, при реализирани 93 сделки за 479 763 лева, най-вероятно се дължи на ревизираното решение на съвета на директорите да се откажат от сделката за 5.5 млн. лева с инвестиционния посредник "Капман" за придобиване на стратегическо участие в пазара MTF Sofia, като "ще се разглеждат други възможности за растеж", съобщава операторът във Фейсбук, а не на платформата за корпоративни съобщения, където беше публикувана информацията за намерението за сделка.

Другата причина за повишаване на оборота е представения финансов отчет на БФБ, от който е видно, че печалбата за първите 9 месеца на 2021 година е скочила над три пъти - до 4 652 хил. лв. от 1 395 хил. лв. към 30 септември 2020 година.

Попадането на Спиди АД в групата на най-печелившите дружества също има своето логично обяснение. Нетната печалба за деветмесечието на куриерската фирма възлиза на 24.605 млн. лева, което е ръст от 36.1%. От компанията обясняват добрите финансови показатели и значителното увеличение на приходите и печалбите и с динамиката на онлайн търговията. Растящият дял на онлайн магазините в крайното потребление стимулира търговците да търсят нови пазари, съответно и да се установяват и развиват нови мрежи за доставки. Засилва се и активността на чуждестранните онлайн магазини, които навлизат на българския пазар.

И въпреки че и четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-нисък оборот при повече сделки

спрямо предходната (18-22 октомври), като са осъществени 1 635 сделки с 2 405 655 лота за 7 757 146 лва, спрямо 1 330 сделки с 2 601 078 лота за 8 441 764 лева или 305 сделки повече, но със 195 423 лота и 684 618 лева по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 11 дружества, спрямо 8 в предходната седмица, но две от дружествата отчитат оборот над 1 млн. лева. Лидер тази седмица е Алтерко АД (A4L) с реализирани 268 сделки с акции за 1 244 442 лева; на второ място е Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 1 сделка за 1 002 494 лева; ХипоКредит АД (9RTD) с 1 сделка с облигации на дружеството за 915 197 лева; Българска фондова борса АД (BSE) с 93 сделки с акции на дружеството за 479 763 лева; Илевън Кепитъл АД (11C) с 42 сделки за 314 269 лева; Софарма АД (SFA) със 77 сделки за 283 007 лева; НДФ Динамик (DYN) със 17 сделки за 265 189 лева; ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) с 24 сделки за 232 960 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 116 сделки за 229 528 лева; ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) със 7 сделки за 225 000 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии за втора поредна седмица попадат 3 дружества: ЧЕЗ Електро България АД (CEZE), ЧЕЗ Разпределение България АД (CEZD) и НДФ Динамик (DYN).

След като и четирите индекса завършиха с повишени,

Печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 28% за печелившите към 24% за губещите и 48 на сто без промяна. При другите показатели също преобладават печелившите: при обемите обороти (48% за печелившите към 28% за губещите и 48 на сто без промяна), при сделките (51% за печелившите към 38% за губещите и 11 на сто без промяна), но при търгуваните емисиите (35% за печелившите към 36% за губещите и 29 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (25 - 29 октомври) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетен ръст от 1.60%, след като в предходната седмица беше на минимален спад с 0.03%. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 447 471 лота за 2 344 552 лева, спрямо 1 715 890 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 повишението е с 1.30%, след като в предходната седмица завърши с понижение от 0.05%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 808 413 лота за 4 025 642 лева, спрямо 2 776 116 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването е с 0.92%, след като в предходната седмица беше единствен на печалба с 0.11%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 625 837 лота за 3 392 276 лева, спрямо 2 278 557 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голяма печалба от 2.97%, след като в предходната седмица отчете най-голяма загуба от 1.28%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 64 803 лота за 165 698 лева, спрямо 61 465 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Завод за шлифовъчни машини АД (GPP) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 200.00% и седмичен оборот от 161 560 лева, при последна цена от 3.000 лв./акция и пазарна капитализация от 583 578 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е с повишение от 7.77% и седмичен оборот от 61 841 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 3.74%. През отминалата работна седмица последната цена е 2.220 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 578 310 000 от 536 630 000 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с нарастване от 7.63% и седмичен оборот от 314 269 лева, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 29 229 406 лева;

- Спиди АД (SPDY) е с печалба от 5.56% и седмичен оборот от 20 947 лева, при последна цена от 114.000 лв./акция и пазарна капитализация от 613 048 566 лева;

- Софарма АД (SFA) е с ръст от 5.08% и седмичен оборот от 283 007 лева, при последна цена от 4.140 лв./акция и пазарна капитализация от 558 063 302 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- Марицатекс АД (MTEX) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 58.33% и седмичен оборот от 83 779 лева, при последна цена от 0.500 лв./акция и пазарна капитализация от 234 461 лева;

- Монбат АД (MONB) е с понижение от 7.14% и седмичен оборот от 35 544 лева, при последна цена от 5.850 лв./акция и пазарна капитализация от 228 150 000 лева;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е със загуба от 5.88% и седмичен оборот от 34 739 лева, при последна цена от 6.400 лв./акция и пазарна капитализация от 116 440 013 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (CEZE) е с понижение от 4.83% и седмичен оборот от 225 000 лева, следа като и в предходната седмица беше в групата на най-губещите емисии със спад от 3.33%. През отминалата работна седмица последната цена е 27 600.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 138 000 000 лева от 145 000 000 лева седмица по-рано;

- Браво Пропърти Фонд АДСИЦ (BPF) е със спад от 3.60% и седмичен оборот от 111 841 лева, при последна цена от 1.070 лв./акция и пазарна капитализация от 39 269 000 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.