През тази година ще има намаление в абсолютната стойност на раздадените от българските публични компании дивиденти. Въпреки че не всички компании са публикували своите покани за общи събрания, заявените суми за дивидентни плащания към момента се равняват на около 90 млн. лв. Това е далеч по-малко от раздадените 260 млн. лв. през миналата година, съобщава Инвестор. 

Разбира се, тук следва да се отчетат солидните суми, които "ЧЕЗ Разпределение" и "Булгартабак Холдинг" разпределиха през 2017г. Тогава "ЧЕЗ Разпределение" предложи 49 млн. лв., а "Булгартабак Холдинг" - 43 млн. лв. Тази година обаче "ЧЕЗ Разпределение" не предложи гласуване на дивидента, а все още не е ясно дали и "Булгартабак" ще реши да награди акционерите си.

Изненада поднесе "Свилоза", която за първа година реши да предложи 1 млн. лв. за дивиденти, които ще бъдат отчислени от неразпределената печалба на дружеството, посочи Илчева, като изчисли, че формираният брутен дивидент ще се равнява на 0,03 лв. на акция.

В същото време при половината от дружествата се наблюдава увеличение на дивидента в номинално изражение. Сред тях са компаниите от групата на "Стара Планина Холд", "Софарма" АД, "ЕМКА","Елана Агрокредит", "Индустриален Капитал Холдинг", "Кораборемонтен завод Одесос" и "БГ-Агро".

"Корадо България" пък запази абсолютната стойност на дивидента, но предвид увеличението на капитала, през което премина компанията през 2017 г., акционерите ще получат с 50% повече през 2018 г. 

Други като "Неохим" и "Софарма Трейдинг" предложиха същия брутен дивидент като през 2017 г.

Предвид спада в цените на акциите за последните няколко месеца, виждаме и подобрение на средната доходност над 3%.

Появи се и и възможност за 6-месечен дивидент, което може да даде друга перспектива тази година.

На последното ОСА, акционерите на "Софарма" гласуваха "за" разпределянето на 6-месечен дивидент. "Корадо България" пък заложи точка за гласуване разпределението на дивидент два пъти годишно, която ще се гласува на предстоящото им ОСА.

Разочарова "Алкомет" - с 43% по-малък дивидент спрямо рекордната за компанията 2016 г, поради спад в печалбата. Компанията отдава понижението на пазарния натиск, което довежда до необходимост от оптимизация на продажните им маржове.

АДСИЦ-овете също ще раздадат по-ниски дивиденти в сравнение с предходната година. "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ отчете значително по-ниска печалба заради загубата, регистрирана при продажбата на имота в Младост 4. "Адванс Терафонд" предстои да предложи дивидент, като дивидентът при 90% разпределение на печалбата би бил 0,105 лв., дори при 98% разпределение, дивидентът ще бъде 0,114 лв.

"Тук трябва да се вземе предвид увеличаващата се цена, на която компанията придобива новите терени и намаляването на евтино закупените земи".

"Елана Агрокредит" е безспорно компанията, която предложи най-висока доходност на своите акционери - 7,7%. "Софарма" вдига дивидента с 1ст., докато "Софарма Трейдинг" го запазва на нивото от 2017 г.,