При проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за нелоялна търговска практика при личните предпазни средства и предлаганите средства за превенция от разпространението на коронавируса са били установени 31 случая, свързани с продажби от разстояние, каза пред БТА председателят на Комисията Димитър Маргаритов.

Сред тези случаи са продажба на спирт за горене, който е бил рекламиран и като подходящ за дезинфекция и предлагане на хипноза срещу коронавирус. През интернет страницата на търговеца се предоставяше информация, че същият предлага сеанси - под формата на записани аудио файлове, които могат да предпазят човек от коронавирус.

Наскоро е установено наличие на нелоялна търговска практика при продукт "Лепенки при коронавирус MFI A-COVID-19 - ХАРМОНИЗИРАЩА ЕНЕРГИЯ", за който е имало твърдения, че унищожава вируси и бактерии и може да активира имунната система.

Издадените наказателни постановления от КЗП за 2020 година са 1203, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 254 060 лв. За периода преди пандемията - през 2019 година, са издадени 2026 наказателни постановления, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 2 115 270 лв., съобщи Димитър Маргаритов. Той уточни, че поради пандемията и извънредното положение проверките са били по-малко, но съотношението "проверки - установени нарушения" като процент не се е променило съществено.

Над 70 на сто от констатираните от КЗП нарушения са на Закона за защита на потребителите, същевременно нарушенията на Закона за туризма съставляват около 20 на сто от общия брой и 5 на сто са по Закона за потребителските кредити. Останалите 5 на сто от констатираните нарушения са по останалите нормативни актове, по които КЗП има правомощия, посочи Маргаритов.

За 2020 г. по отношение договорите от разстояние, експертите на Комисията са извършили близо 3000 проверки за спазване изискванията на ЗЗП. По думите на председателя на КЗП, най-честите оплаквания са били свързани с проблеми при упражняване правото на отказ, забавени доставки, предоставяне на невярна информация. За периода за съставени 99 акта за установени нарушения на ЗЗП и Закона за електронната търговия, издадените наказателни постановления са 67 на стойност около 100 000 лв.

Миналата година Комисията е направила 1226 инспекции съвместно с други контролни органи за носенето на маски в търговски обекти, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и други. При извършените проверки за установени нарушения са съставени 171 акта, съобщи председателят на Комисията.

Резултатите от работата на КЗП през този период показват, че са извършени 20 755 инспекции на търговци, включително физически и електронни магазини, туристически обекти и др., обобщи председателят на Комисията Димитър Маргаритов. За установени нарушения са съставени 1023 акта. Разгледани са 241 случая на нелоялни търговски практики, от които са забранени 86 практики. Комисията е установила наличието на 113 неравноправни клаузи в анализираните 76 потребителски договора и общи условия.

След въвеждане на извънредното положение и последвалите ограничителни мерки, съществена част от обажданията и сигналите на потребители касаят предоставянето на услуги - туристически, културни събития и възможността за отказ, както и предлагането на определени видове продукти и повишаването на техните цени в кратък период от време, коментира председателят на КЗП Димитър Маргаритов.