Европейските електроразпределителни мрежи ще се нуждаят от 375-425 млрд. евро инвестиции до 2030 г., за да бъдат подготвени за бъдещето, а тези инвестиции ще запазят хиляди работни места. Това е основният извод от анализ, озаглавен "Свързване на точките - инвестициите в електроразпределителните мрежи за захранване на енергийния преход" (Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition), който е разработен от Eurоelectric в сътрудничество с E.DSO и подкрепата на анализаторите от Monitor Deloitte.

Анализът установява, че до края на десетилетието инвестициите в мрежите трябва да нарастват с 50-70% в сравнение с предишното десетилетие. Интересът към електроразпределителните мрежи напоследък все повече нараства заради значението, което придобива навременната модернизация на континенталната електрическа инфраструктура. Според авторите на анализа, електроразпределителните мрежи са гръбнакът за дигиталния и енергиен преход, който всички политици припознават в своите платформи като ключов за просперитета на населението. Именно мрежите са от решаващо значение за непрекъснатото и надеждно електрозахранване и осигуряват възможности за предоставяне на нови услуги за потребителите. Бъдещият дигитализиран свят всъщност ще зависи от надеждната инфраструктура, по която електричеството ще достига до умните електроуреди и до дигитализираните системи.

Най-много инвестиции, според анализа, трябва да се направят за модернизация на мрежите, защото те прогресивно остаряват. Проучването установява, че една трета от мрежите в ЕС са на възраст над 40 години, а до 2030 г. този дял се очаква да надмине 50%.

Макар че всяка година в мрежите в страните от ЕС трябва да се влагат по 34-39 млрд. евро - с 50-70% повече отколкото са били инвестирани през 2019 г. - пред политиците и регулаторите остава предизвикателството да намерят подходящата рамка и тарифна политика спрямо цените на електроенергията и мрежовите услуги.

3е-news.net

Освен това, социалните ползи по отношение на устойчивостта, икономиката и конкурентоспособността, които ще донесе преходът, ще надвишат икономическия ефект от цените, смятат експертите. Според изчисленията им ЕС би могъл да спестява на година по 175 млрд. долара от вноса на изкопаеми горива и по този начин да намали средните разходи за електричество в съюза с 28-37 млрд. евро в дългосрочен план.

Проучването показва, че близо 90% от инвестициите, или 30-35 млрд. евро на година, могат да бъдат усвоявани от производителите и доставчиците на услуги на вътрешния пазар на ЕС, което пък ще допринесе за възстановяването на икономиката след пандемията. Най-общо, инвестициите в разпределителните мрежи могат да гарантират запазването на между 440 000 и 620 000 работни места на година в ЕС-27 плюс Великобритания.