Поради несигурната икономическа и политическа обстановка в глобален мащаб, в момента се наблюдава силен недостиг на газ в резултат на дисбаланс в търсенето и предлагането, което доведе до значително покачване на цените. Това се казва в анализ на Кофас (Coface).

Експертите на компанията за кредитно застраховане и управление на риска предвиждат няколко основни предизвикателства, свързани с пазара на газ по света и в Европа.

На първо място следва да се вземе под внимание рискът от разпределение на количествата и спирането на снабдяването с електроенергия, особено в Европа. Няколко сегмента от енергоемките отрасли (цимент, рафиниране, химикали, обработка на метали, стъкло и керамика и др.) ще трябва да преустановят дейността си през зимата в Германия и вероятно Франция, дори и ако нивото на съхранение на газ в Европа достигне 90% (понастоящем се оценява на 60%).

Освен това, с непланираните спирания на няколко ядрени реактора във Франция, рискът от прекъсване на електрозахранването се увеличава драстично, тъй като страната е износител на електроенергия.

Според експертите от Кофас ограничаването на търсенето е един от отговорите за справяне със сегашните енергийна криза.

Тенденцията на спад в търсенето на природен газ, започнала през първото тримесечие на 2022 г., се очаква да се засили в индустриалния сектор до края на 2022 г., но тя се дължи и на ограничените разходите за енергия от домакинствата. 

Друг риск за регулираните комунални услуги е увеличението на цените на едро на електроенергията за сметка на цените на дребно.

Търговците на електроенергия на дребно оперират в условия на ограничени от държавата цени, и в този смисъл те трябва да поемат тежестта от разликата между по-високите цени на едро и по-ниските и ограничени цени на дребно. Това може да доведе до голям процент на несъстоятелност поради липса на ликвидност.


 Съоръжението Shell Prelude FNLG в Австралия ще забави доставките на втечнен природен газ до средата на юли 2022г. поради недоволство от страна на профсъюзите, борещи се за по-добро заплащане. Завода във Фрийпорт в САЩ, близо до Корпъс Кристи, Тексас (център на терминали за втечнен природен газ), също слага на пауза дейността си. Спирането на тези две съоръжения оказва значително влияние върху доставките в Южна Корея, Япония, както и държавите в Европа.


 Тъй като европейските страни се опитват да ограничат зависимостта си от руския поток, необходимостта от регазификация на LNG налага операторите да придобиват плаващи блокове за регазификация и съхранение (FSRU). Те са проектирани да съхраняват втечнен природен газ и да го преработват, преди да го продадат на потребителите. Могат да бъдат изградени за една година, докато терминалът за втечнен природен газ се нуждае от пет години, за да започне да функционира, а освен това е по-скъп. Само в Германия три блока за регазификация се очаква да акостират в пристанищата на Балтийско и Северно море, с годишна преработка на 27 млрд. куб. м газ. Според Rystad Energy, норвежка консултантска компания в областта на енергетиката, чартърните цени са нараснали с 50% на дневна база, достигайки до 150 000-180 000 щатски долара, като годишната сума възлиза на над 55 милиона щатски долара.

Европейският стремеж да осигури тези кораби, за да се обезпечи енергията и оборудването, поставя под напрежение по-бедните страни в развиващите се свят.