Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2022 г. е 1357,76 лв. (при 1335,40 лв. за септември), съобщи Националният осигурителен институт (НОИ).

Средномесечният осигурителен доход за България за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 октомври 2022 г. е 1268,23 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2022 г., съгласно чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, отбелязват от НОИ.