И тази година започва без действаща система бонус малус за изрядните шофьори и нарушителите на правилата. Въпреки че подобни системи действат в Европа от преди 100 години, страната ни, заедно с още две държави ще остане извън кръга на страните, които стимулират добрите водачи и санкционират другите.

Действащият текст на българския застрахователен кодекс е приет през 2016 г. Оттогава досега той е променян 16 пъти. Нито една от промените обаче не позволява въвеждането на класическа система бонус-малус.

Така Комисията за финансов надзор, която повече от десет години се опитва да въведе тази система при застраховката "Гражданска отговорност", се оказва изправена през нормативна уредба трудно съвместима с европейските и световни стандарти.

Предложението среща сериозен отпор заради две неща - обвързването на системата с автомобила вместо с неговия водач и зависимостта й от нарушенията констатирани от пътната полиция.

 "От 28 години съм шофьор, за статистиката имам всички възможни категории, управлявам абсолютно всичко което се движи. дефиницията лош шофьор я няма. Имаме нарушител, който превишава скоростта или друго нещо, за което той понася своята санкция, плаща съответната глоба, отнемат му се точки и ако бъде ударен и от бонус - малус, това вече ще бъде трета санкция към едно нарушение", казва Христо Радков от Българско обединение на шофьорите пред БНТ.

Той признава, че вече веднъж му е отнемана книжката за изчерпване на контролните точки, но не е причинявал пътни инциденти и затова смята, че не е редно да плаща повече на застрахователите.

 

"Откакто съм си взел книжката съм изминал над 1 млн. и 200 хиляди километра с всякакво превозно средство без никакъв инцидент, но може би ако тази система бъде въведена и догодина ме хванат че карайки към морето с 20 км по-бързо, което е напълно възможно да се случи - на мен ще ми бъде завишена премията по гражданска отговорност без аз въобще да съм потенциален вредител и без да се наложи на застрахователя да плаща от мое име", допълва Радков.

Именно факта, че застрахователят не покрива глобите ни към КАТ е главния аргумент, че те не трябва да са в основната за повишаване на "Гражданска отговорност". Системата е определена като уникална и от самия финансов надзор.

Негативно настроени към новата система са всички засегнати от нея, не само шофьорите, но и транспортния бранш и застрахователите.

"Това не е класическия тип бонус - малус система, която действа в ЕС - това, което предлага законодателя е да бъдат обвързани административните нарушения от страна на водача със заплащането на гражданска отговорност, което за нас е абсолютно недопустимо, незаконосъобразно, нецелесъобразно", казва и Магдалена Милтенова от Конфедерация на автобусните превозвачи.

От транспортния бранш са категорични, че системата ще доведе до увеличение на подкупите, защото на шофьорите ще им е по-изгодно да дадат пари на ръка, вместо да плащат висока гражданска отговорност с години.

Ако вие попаднете в малус системата, реално след това вие десет години не може да си възстановите точките, които вие реално губите и трябва да заплащате много по-висока гражданска отговорност, което неминуемо ще доведе до там, че ще доведе до увеличение на корупцията, с която ние се борим всячески.

Бизнесът изтъква, че заради липсата на достатъчно кадри в страната, не може да има толкова високи претенции към шофьорите които наемат, а само те да отговарят на изискванията. Така ако сред тях попадне нарушител, камионът или автобусът на фирмата изведнъж ще се сдобие с дългосрочно скъпа с до 300% повече гражданска отговорност.

"Това е застрахователна система, всички опити на нея да бъдат преписани други функции - социални, съдебни, възпитателни, са неуспешни. затова моето мнение че трябва да бъде коригиран този вариант на системата, който е предложен. Има компоненти на системата които са силно неприемливи и аз мисля, че трудно можем да намерим аналог някъде в света тези елементи да са прилагани някъде успешно и те касаят двете най-популярни характеристики на това предложение - едното е автомобилите да имат собствен бонус малус и второто като база да се вземат не виновно причинените щети които са заплатени от застрахователите, а да се вземат административно наказателните постановления на пътна полиция", казват и застрахователи.

Шофьорите трябва да бъдат наказвани ако причиняват щети и застрахователя плаща, само тогава е логично от тях да се иска по-висока "Гражданска отговорност", смятат от бранша. Шофьорите също смятат, че това е приемливо. Остава и в КФН да погледнат реалността и да променят предложението си.