Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) съобщи, че озвучаването на филми чрез използване на предавател и съответно приемници в автомобилите на зрителите, следва да се извършва след издаване на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър за краткосрочно събитие.

КРС направи това изявление след постъпили запитвания за възможността за озвучаване на филми, прожектирани в автокина в страната, както и заради медийни съобщения за стартиране на автокина.

За издаване на разрешение е необходимо да се подаде заявление, което може да се изтегли от страницата на КРС. Към заявлението се подават техническите параметри на апаратурата.

Комисията предупреждава, че при констатиране на работа без разрешение от страна на регулатора ще бъдат предприети предвидените в закона административнонаказателни мерки, като санкциите са в размер от 30 000 лв. до 300 000 лв.