Общо над 395 млн. литра течни гориви са продадени по безиностанциите в страната през август, като най-много е дизелът – над 260.5 млн. литра, което е близо 4 пъти повече, отколкото бензина (69 379 281 литра), и също толкова, спрямо пропан-бутана (65 970 828 литра). Това показват данните от новата съвместна рубрика на Националния статистически институт (НСИ) и Националната агенция за приходите (НАП), която ще представя всеки месец данни за продажбите на дизел, бензин и пропан-бутан. В момента са публикувани данни за продажбите на течни горива за периода януари 2019 - 31 август 2021 година.

Общото количество дизелово гориво

продадено в страната през август възлиза на 260 504 642 литра, което е на обща стойност от 552 268 577 лева и е с 17 459 761 лева по-малко спрямо юли, когато са продадени 279 537 447 литра по големите бензиностанции с над 5 обекта в страната за 569 728 338 лева, докато на годишна база разликата е още по-голяма. През август 2020 година са продадени 233 784 408 литра дизелово гориво за 400 329 109 лева или с 151 939 468 лева по-малко.

Най-много дизелово гориво от всички области в страната са продадени в София (столица) -13 633 534 литра през август, следвана от Бургас (7 019 198 литра) и Пловдив (6 634 491 литра).

Бензинът

През миналия месец са продадени 69 379 281 литра бензин за 156 838 623 лева, докато през юни продажбите възлизат на 69 615 418 литра за 153 080 047 лева или с 3 758 576 лева повече. Година по-рано, през август 2020 година са продадени 62 635 862 литра бензин за 111 792 386 лева или с 6 743 419 литра и 45 046 237 лева повече спрямо август 2020 година.

Най-много бензин през август е продаден в София (столица) – 40 704 801 литра, следва Бургас (7 019 198 литра) и Пловдив (6 634 491 литра).

При пропан-бутана

са реализирани продажби на 65 970 828 литра за 75 057 385 лева, спрямо 65 276 015 литра за 68 948 627 лева или с 6 108 758 лева повече. Година по-рано, през август 2020 година са реализирани продажби на 69 680 450 литра пропан-бутан за 57 756 925 лева или със 17 300 460 лева повече.

Най-много продажби на пропан-бутан през август са реализирани в София (столица) – 8 853 362 литра, следвана от Пловдив (7 408 862 литра) и Бургас (6 061 798 литра).

В стойността на продажбите са включени начислените данъци и акцизи и приспаднатата отстъпка, но в отделни случаи е възможно предоставената отстъпка да не е приспадната от стойността на продажбите. Освен това данните са от подадената към НАП информация от фискалните устройства за отчитане на оборотите от продажби.

Информацията за търговията с бензин, дизел и пропан-бутан обхваща броя на търговските обекти, стойността на реализираните продажби и количествата продадени течни горива по области. За улеснение при ползването на данните търговците са обединени според броя на обектите, които притежават на национално ниво, и са групирани по административна област и вид на горивото, а данните са актуални към 06.09.2021 година, съобщават от НСИ.

Детайлната информация се събира съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и се представя по тип гориво: бензини, дизел и пропан-бутан.

3e-news.net