През третото тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 50 742 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг. Това съобщи Комисията за финансов надзор на база постъпилите данни за деветте месеца на годината.

Общо 43 059 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 125 231 783 лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2018 г. са общо 135 807. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 399 684 181 лв